Tryk

Ansvarsfraskrivelse
Indholdet på denne hjemmeside er skabt med den størst mulige omhu. Laduti påtager sig dog intet ansvar for nøjagtigheden, fuldstændigheden og aktualiteten af det leverede indhold. Brugen af indholdet på hjemmesiden sker på brugerens eget ansvar.

1. Eksterne links:
I tilfælde af eksterne links til tredjepartswebsteder ("eksterne links"). disse websteder er underlagt de respektive operatørers ansvar. Da de eksterne links først blev oprettet, kontrollerede udbyderen det eksterne indhold for eventuelle juridiske overtrædelser. På det tidspunkt var der ingen juridiske overtrædelser. Udbyderen har ingen indflydelse på det nuværende og fremtidige design og indhold af de linkede sider. Medtagelsen af eksterne links betyder ikke, at udbyderen gør indholdet bag henvisningen eller linket til sit eget. Det er ikke rimeligt for udbyderen konstant at overvåge de eksterne links uden konkrete indikationer på juridiske overtrædelser. Men hvis juridiske overtrædelser bliver kendt, vil sådanne eksterne links blive slettet med det samme.

2. Ophavsret og tilknyttet ophavsret | © copyright:
Indholdet, der offentliggøres på denne hjemmeside, er underlagt tysk lov om ophavsret og supplerende ophavsret. Enhver brug, der ikke er tilladt i henhold til tysk lov om ophavsret og supplerende ophavsret, kræver forudgående skriftligt samtykke fra udbyderen eller den respektive rettighedshaver. Dette gælder især for kopiering, redigering, oversættelse, lagring, behandling eller reproduktion af indhold i databaser eller andre elektroniske medier og systemer. Uautoriseret reproduktion eller transmission af individuelt indhold eller komplette sider er ikke tilladt og er strafbart. Kun fremstilling af kopier og downloads til personlig, privat og ikke-kommerciel brug er tilladt. Visning af denne hjemmeside i eksterne frames er kun tilladt med skriftlig tilladelse.

3. Databeskyttelse
Når du besøger udbyderens hjemmeside, kan oplysninger om adgangen (dato, klokkeslæt, set side) blive gemt. Disse data hører ikke til de personlige data, men er anonymiserede. De evalueres udelukkende til statistiske formål. De videregives ikke til tredjeparter til kommercielle eller ikke-kommercielle formål. Udbyderen gør udtrykkeligt opmærksom på, at datatransmission på internettet (f.eks. kommunikation via e-mail) er underlagt sikkerhedshuller og ikke kan beskyttes fuldstændigt mod adgang fra tredjeparter.

Brug af kontaktdataene i aftrykket til kommerciel reklame er udtrykkeligt ikke ønsket, medmindre udbyderen har givet forudgående skriftligt samtykke, eller der allerede eksisterer et forretningsforhold. Udbyderen og alle personer, der er nævnt på denne hjemmeside, gør hermed indsigelse mod enhver kommerciel brug og videregivelse af deres data.

4. Særlige vilkår for brug
I det omfang særlige betingelser for individuel brug af denne hjemmeside afviger fra de førnævnte numre 1. til 4., vil dette udtrykkeligt blive angivet på det relevante sted. I dette tilfælde gælder de særlige brugsbetingelser i det respektive individuelle tilfælde.

Lavuj er et mærke fra:

Alternativ tvistbilæggelse:

Europa-Kommissionen tilbyder en platform til udenretslig online tvistbilæggelse (ODR-platform), som kan tilgås på https://ec.europa.eu/odr.

Indkøbskurv
Rul til toppen