Ochrana údajů

Zásady ochrany osobních údajů

Pokud není dále uvedeno jinak, není poskytnutí vašich osobních údajů zákonem nebo smlouvou vyžadováno ani nezbytné pro uzavření smlouvy. Nejste povinni údaje poskytnout. Jejich neposkytnutí nebude mít žádné následky. To platí pouze v případě, že při následujících operacích zpracování nejsou poskytnuty žádné další údaje.

"Osobními údaji" se rozumí jakékoli informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby.

Soubory protokolu serveru

Naše webové stránky můžete navštívit, aniž byste museli poskytnout jakékoli osobní údaje. 

Pokaždé, když navštívíte naše webové stránky, jsou nám nebo našemu webhostingu / poskytovateli IT služeb vaším internetovým prohlížečem předány údaje o používání a uloženy do protokolových dat (tzv. log souborů serveru). Tyto uložené údaje zahrnují například název navštívené stránky, datum a čas přístupu, IP adresu, objem přenesených dat a poskytovatele, který o ně požádal. Zpracování se provádí na základě čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO z oprávněného zájmu na zajištění bezproblémového provozu našich webových stránek a také na zlepšení naší nabídky. 

Shromažďování a zpracování údajů při použití kontaktního formuláře 

Při použití kontaktního formuláře shromažďujeme vaše osobní údaje (jméno, e-mailovou adresu, text zprávy) pouze v rozsahu, který jste nám poskytli. Zpracování údajů slouží k tomu, abychom vás mohli kontaktovat. Odesláním zprávy souhlasíte se zpracováním předaných údajů. Zpracování probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO s vaším souhlasem.

Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat tím, že nám to oznámíte, aniž by to mělo vliv na zákonnost zpracování prováděného na základě souhlasu do jeho odvolání. Vaši e-mailovou adresu použijeme pouze ke zpracování vaší žádosti. Poté budou vaše údaje vymazány, pokud jste neudělili souhlas s dalším zpracováním a použitím.

Použití Google reCAPTCHA 

Na našich webových stránkách používáme službu reCAPTCHA společnosti Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google"). Dotaz slouží k rozlišení zadání člověkem nebo automatizovaným, strojovým zpracováním. Za tímto účelem je váš vstup předán společnosti Google a tam je použit. Kromě toho se společnosti Google předává IP adresa a další údaje, které společnost Google vyžaduje pro službu reCAPTCHA. Tyto údaje zpracovává společnost Google v rámci Evropské unie a v případě potřeby také v USA. Pro předávání údajů do USA platí rozhodnutí Evropské komise o přiměřenosti, tzv. štít na ochranu soukromí. Společnost Google se účastní "štítu na ochranu soukromí" a podřídila se jeho požadavkům. 

Zpracování je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO z oprávněného zájmu chránit naše webové stránky před automatizovaným špehováním, zneužíváním a SPAMem.

Další informace o službě Google reCAPTCHA a souvisejících zásadách ochrany osobních údajů najdete na adrese: https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html a https://www.google.com/privacy

Shromažďování, zpracování a předávání osobních údajů pro objednávky

Při zadávání objednávky shromažďujeme a zpracováváme vaše osobní údaje pouze v rozsahu nezbytném pro vyřízení a zpracování vaší objednávky a pro vyřízení vašich dotazů. Poskytnutí údajů je nezbytné pro uzavření smlouvy. Pokud je neposkytnete, smlouva nebude uzavřena. Zpracování je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. b DSGVO a je nezbytné pro splnění smlouvy s vámi. 

Vaše údaje jsou předávány například přepravním společnostem a poskytovatelům dropshippingu, které jste si vybrali, poskytovatelům platebních služeb, poskytovatelům služeb pro zpracování objednávek a poskytovatelům IT služeb. Ve všech případech přísně dodržujeme zákonné požadavky. Rozsah předávání údajů je omezen na minimum.

Cookies 

Naše webové stránky používají soubory cookie. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které se ukládají v internetovém prohlížeči nebo internetovým prohlížečem v počítačovém systému uživatele. Když uživatel vyvolá webovou stránku, může být soubor cookie uložen v operačním systému uživatele. Tento soubor cookie obsahuje charakteristický řetězec znaků, který umožňuje jednoznačnou identifikaci prohlížeče při opětovném vyvolání webové stránky. Soubory cookie používáme za účelem zvýšení uživatelské přívětivosti, efektivity a bezpečnosti našich webových stránek. Kromě toho soubory cookie umožňují našim systémům rozpoznat váš prohlížeč i po změně stránky a nabízet vám služby. Některé funkce našich webových stránek nelze nabízet bez použití souborů cookie. K jejich zajištění je nezbytné, aby byl prohlížeč rozpoznán i po změně stránky.

Na našich webových stránkách také používáme soubory cookie za účelem analýzy chování návštěvníků našich stránek při surfování.

Zpracování se provádí na základě § 15 odst. 3 TMG a čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO z oprávněného zájmu pro výše uvedené účely.

Takto shromážděné údaje jsou pomocí technických opatření pseudonymizovány. Přiřazení údajů k vaší osobě proto již není možné. Údaje nejsou uchovávány společně s jinými vašimi osobními údaji.

Máte právo kdykoli vznést námitku proti tomuto zpracování vašich osobních údajů na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) DSGVO z důvodů vyplývajících z vaší konkrétní situace.

Soubory cookie se ukládají do vašeho počítače. Proto máte plnou kontrolu nad používáním souborů cookie. Výběrem příslušného technického nastavení ve svém internetovém prohlížeči můžete zabránit ukládání souborů cookie a přenosu údajů, které obsahují. Již uložené soubory cookie lze kdykoli vymazat. Rádi bychom vás však upozornili, že pak možná nebudete moci využívat všechny funkce těchto webových stránek v plném rozsahu.

Jak spravovat (včetně zakázání) soubory cookie v hlavních prohlížečích se dozvíte na níže uvedených odkazech:

Prohlížeč Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=de

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen

Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac

Používání služby Google Analytics 

Na našich webových stránkách používáme službu webové analýzy Google Analytics společnosti Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google"). Zpracování údajů slouží k analýze těchto webových stránek a jejich návštěvníků. Za tímto účelem bude společnost Google používat informace získané jménem provozovatele těchto webových stránek za účelem vyhodnocování používání webových stránek, sestavování zpráv o činnosti na webových stránkách a poskytování dalších služeb souvisejících s činností na webových stránkách a používáním internetu provozovateli webových stránek. IP adresa předaná vaším prohlížečem v rámci služby Google Analytics nebude sloučena s jinými údaji společnosti Google.

Služba Google Analytics používá soubory cookie, které umožňují analýzu vašeho používání webových stránek. Informace generované soubory cookie o vašem používání těchto webových stránek se obvykle přenášejí na server společnosti Google v USA a tam se ukládají. Na těchto webových stránkách je aktivována anonymizace IP adresy. To znamená, že vaše IP adresa bude společností Google v členských státech Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru předem zkrácena. Pouze ve výjimečných případech bude celá IP adresa přenesena na server společnosti Google v USA a tam zkrácena. Vaše údaje mohou být předány do USA. Pro předávání údajů do USA je k dispozici rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně. Zpracování se provádí na základě čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO z oprávněného zájmu na poptávkově orientovaném a cíleném designu webových stránek. Máte právo kdykoli vznést námitku proti tomuto zpracování vašich osobních údajů na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) DSGVO z důvodů vyplývajících z vaší konkrétní situace.

Používání souborů cookie můžete odmítnout výběrem příslušného nastavení ve svém prohlížeči, avšak upozorňujeme, že v takovém případě nebudete moci využívat všechny funkce těchto webových stránek. Kromě toho můžete zabránit shromažďování údajů generovaných souborem cookie a souvisejících s vaším používáním webových stránek (včetně vaší IP adresy) pro společnost Google, jakož i zpracování těchto údajů společností Google, stažením a instalací doplňku prohlížeče, který je k dispozici pod následujícím odkazem [https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de]. Chcete-li zabránit tomu, aby služba Google Analytics shromažďovala data ze všech zařízení, můžete nastavit soubor cookie pro odhlášení. Opt-out cookies zabrání budoucímu shromažďování vašich údajů při návštěvě těchto webových stránek. Aby byl tento postup plně účinný, musíte se odhlásit ve všech používaných systémech a zařízeních. Pokud kliknete zde, nastaví se soubor cookie pro odhlášení: Deaktivujte službu Google Analytics. 

Další informace o podmínkách používání a ochraně údajů najdete na adrese https://www.google.com/analytics/terms/de.html nebo pod https://www.google.de/intl/de/policies/.

Používání sociálních pluginů pomocí "Shariff 

Na našich webových stránkách používáme pluginy sociálních sítí. Abyste měli své údaje pod kontrolou, používáme tlačítka "Shariff", která chrání soukromí.

Bez vašeho výslovného souhlasu nedochází k propojení se servery sociálních sítí, a tudíž ani k přenosu dat.

"Shariff" je vývoj specialistů počítačového časopisu c't. Umožňuje větší soukromí na síti a nahrazuje obvyklá tlačítka "sdílet" sociálních sítí. Více informací o projektu Shariff najdete zde https://www.heise.de/ct/artikel/Shariff-Social-Media-Buttons-mit-Datenschutz-2467514.html.

Po kliknutí na tlačítka se zobrazí vyskakovací okno, ve kterém se můžete přihlásit k příslušnému poskytovateli se svými údaji. Teprve po tomto vašem aktivním přihlášení se vytvoří přímé připojení k sociálním sítím.

Přihlášením souhlasíte s předáním svých údajů příslušnému poskytovateli sociálních médií. Mimo jiné bude předána vaše IP adresa a informace o tom, které z našich stránek jste navštívili. Pokud jste současně připojeni k jednomu nebo více účtům na sociálních sítích, budou shromážděné informace přiřazeny také k vašim příslušným profilům. Tomuto přiřazení můžete zabránit pouze tak, že se před návštěvou našich webových stránek a před aktivací tlačítek ze svých účtů na sociálních sítích odhlásíte. Níže uvedené sociální sítě jsou integrovány pomocí funkce "Shariff".

Další informace o rozsahu a účelu shromažďování a používání údajů, jakož i o vašich právech v tomto ohledu a možnostech ochrany vašeho soukromí naleznete v propojených oznámeních o ochraně údajů poskytovatelů.

Google+ společnosti Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, Kalifornie, 94043 USA) https://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html

Facebook společnosti Facebook Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA) https://www.facebook.com/policy.php

Twitter společnosti Twitter Inc. (795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA) https://twitter.com/privacy

Pinterest of Pinterest Inc. (635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, USA) https://about.pinterest.com/de/privacy-policy

Instagram společnosti Instagram LLC. (1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA). https://help.instagram.com/155833707900388

Xing společnosti XING SE (Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg) https://www.xing.com/privacy

LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA 

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=uno-reg-guest-home-privacy-policy

Použití GoogleMaps

Na našich webových stránkách používáme funkci pro vkládání map GoogleMaps společnosti Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google").

Funkce umožňuje vizuální zobrazení geografických informací a interaktivních map. Společnost Google přitom také shromažďuje, zpracovává a používá údaje od návštěvníků webových stránek, kteří vyvolávají stránky, na nichž jsou integrovány mapy GoogleMaps.

Vaše údaje mohou být předány také do USA. Evropská komise vydala rozhodnutí o přiměřenosti pro předávání údajů do USA.

Zpracování se provádí na základě čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO z oprávněného zájmu na cíleném a na potřeby zaměřeném designu našich webových stránek.

Další informace o shromažďování a používání údajů společností Google naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google na adrese. https://www.google.com/privacypolicy.html. Tam máte také možnost změnit nastavení v centru ochrany osobních údajů, abyste mohli spravovat a chránit své údaje zpracovávané společností Google.

Doba skladování

Po úplném zpracování smlouvy budou údaje nejprve uloženy po dobu trvání záruční lhůty, poté s ohledem na zákonné, zejména daňové a obchodněprávní lhůty pro uchovávání, a po uplynutí této lhůty budou vymazány, pokud jste nedali souhlas k dalšímu zpracování a použití.

Práva subjektu údajů

Pokud jsou splněny zákonné požadavky, máte podle článků 15 až 20 DSGVO následující práva: právo na informace, na opravu, na výmaz, na omezení zpracování, na přenositelnost údajů.

Kromě toho máte právo vznést námitku proti zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) DSGVO a proti zpracování za účelem přímého marketingu podle čl. 21 odst. 1 DSGVO.

Pokud si přejete, kontaktujte nás. Kontaktní údaje najdete v našem tiráži.

Právo na odvolání k dozorovému úřadu

V souladu s článkem 77 DSGVO máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, pokud se domníváte, že zpracování vašich osobních údajů není zákonné.

Právo na námitku

Pokud je zde uvedené zpracování osobních údajů založeno na našem oprávněném zájmu podle čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO, máte právo kdykoli vznést námitku proti tomuto zpracování s účinností do budoucna z důvodů vyplývajících z vaší konkrétní situace.

Po vznesení námitky bude zpracování dotčených údajů ukončeno, pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pokud zpracování slouží k uplatnění, výkonu nebo obhajobě právních nároků.

Pokud jsou osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu, můžete kdykoli vznést námitku proti tomuto zpracování tím, že nám to oznámíte. Po podání námitky přestaneme dotčené údaje pro účely přímého marketingu zpracovávat.

Nákupní košík
Přejděte na začátek